Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Tegneserieråd

Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling. Den afholdes tirsdag den 22. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 København K I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende: 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 […]

Dansk Tegneserieråds nyhedsbrev Oktober 2009

1. Medlemsstatus Dansk Tegneserieråd har pr. 1. oktober 2009 i alt 73 medlemmer. 2. Hvervning af nye medlemmer Bestyrelsen iværksætter i den kommende tid hvervekampagner med henblik på at hverve nye medlemmer, både private medlemmer og virksomheder og institutioner. En trykt folder om Dansk Tegneserieråd er under udarbejdelse og tænkes anvendt i forbindelse med rådets […]

Dansk Tegneserieråds nyhedsbrev, April 2009

1. Dansk Tegneserieråd stiftet Dansk Tegneserieråd blev stiftet ved en velbesøgt stiftende generalforsamling 26. marts 2009. Bestyrelsen vil gerne takke for den store forhåndsinteresse for rådet og det overvældende fremmøde til generalforsamlingen. 64 mennesker meldte sig ind på stedet, og efterfølgende er det via hjemmesiden http://www.dansktegneserieraad.dk blevet muligt for andre at melde sig ind. Kontingentet […]