Fokusområder

Blandt de områder, hvor rådet kan tænkes at virke, er:

Tegneserieskaberne

Hvad kan der gøres for at øge alsidigheden blandt de danske tegneserietegnere og -forfattere? Hvad skal der til for at der kan blive skabt flere enestående danske tegneserier?

Forlagenes rolle

Hvad gør forlagene for at styrke den danske tegneserie? Hvad kan man gøre for at skærpe redaktørstandens kompetencer inden for tegneserier?

Forhandlerne

Hvordan prioriterer og forvalter boghandlere og kiosker tegneserier i forhold til andre udgivelser? Bør tegneserier have en separat placering hos forhandlerne eller betragtes på lige fod med anden litteratur? Hvorfor har danske boghandlere ikke som fx franske, amerikanske og japanske boghandlere et repræsentativt udvalg af aktuelle tegneserieudgivelser?

Medierne

Hvad er de forskellige mediers holdning til tegneseriestof? Hvordan foregår den redaktionelle prioritering af kulturstof og hvordan kan den styrkes til tegneseriernes fordel?

Avis- og bladtegneserier

Hvorfor er der så få danske tegneserier i aviser, ugeblade, magasiner og tidsskrifter? Hvad kan der gøres for at promovere
den danske tegneserie som et reelt alternativ til udenlandske striber på licens eller slet ingen? Hvorfor benyttes tegneseriens enestående udtryksform relativt sjældent i reklamesammenhæng?

Forskning

Hvad er mulighederne for at forske i tegneserier? Eksisterer der den nødvendige kompetence på vores universiteter og på Designskolerne? Hvad er publikationsmulighederne i Danmark?

Bibliotekerne

Hvad er bibliotekernes indkøbspolitik? Hvor stor er kompetencen hos bibliotekarerne? Hvad kan der gøres for at styrke disse?

Kulturstøtten

Pt. er Kunstrådet den eneste offentlige finansieringsmulighed for tegnere. Er denne ordning tilstrækkelig? Hvor bevidst er rådet om tegneseriens egenart? Hvilke alternativer kunne man forestille sig? Ville regulær produktionsstøtte være noget man burde arbejde for?

 

Formål

Fokusområder

Vedtægter

Bestyrelsen