Undervisning

Med denne samling af links og litteraturforslag ønsker Dansk Tegneserieråd at gøre det nemmere for dig at orientere dig, hvis du skal planlægge et undervisningsforløb eller skal skrive en opgave om tegneserier.

Her er links til hjemmesider, som har konkrete undervisningsforløb.  Vi har skelnet mellem links der fokuserer på en analytisk forståelse af tegneserier og links der fokuserer på skabelsen af tegneserier.

Litteraturlisten består indtil videre overvejende af dansksproget faglitteratur, og den henvender sig til såvel undervisere som studerende. Listen indeholder også links til hjemmesider med akademiske artikler og formidlende indlæg om tegneserier.

Se mere her:

Faglitteratur om tegneserier

Undervisningsmaterialer for skole, gymnasie/HF og mellemlange videregående uddannelser

Tegne-og-tegneserieuddannelser-og-kurser

Akademiske opgaver om tegneserier

Nyttige links

 

Har du spørgsmål eller kommentarer kontakt da venligst bestyrelsesmedlem Marianne Eskebæk Larsen: marianne.eskebaek@dansktegneserieraad.dk