Dansk Tegneserieråd er en organisation baseret på frivilligt arbejde. En af medlemmerne valgt bestyrelse tegner rådets arbejde.

Rådet blev stiftet i 2009 og har siden da opnået meget på tegneseriens vegne.

  • Været medvirkende i processen med oprettelsen af professionsbacheloren Grafisk Fortælling på The Animation Workshop i Viborg – den første SU-berettighede tegneserieuddannelse i Danmark
  • Vi har bidraget til, at det nu lukkede Tegneseriemuseum i Gørlev fik overdraget sin samling til Storm P. Museet i København
  • Afholdt adskillige arrangementer og foredrag, som fx ForskningsFredag og Tegneseriebeats
  • Været medvirkende til, at Pingprisen – Danmarks største tegneseriepris – genopstod, været deltagende i Copenhagen Comics og Bogforum Comics, tegneserierområdet på Bogforum i Bella Center i København.

Dansk Tegneserieråd vil arbejde for:

  • At højne både den almene og den specialiserede viden om tegneserier, og således styrke både formidling af og forskning i tegneserier
  • At bidrage konstruktivt til skabelsen af, vilkårene for og alsidigheden af danske tegneserier og danske tegneserieudgivelser, samt tilgængeligheden af udenlandske tegneserier i Danmark gennem bl.a. publikationer og udstillinger
  • At skabe kontakt mellem og fungere som fælles forum for alle med privat såvel som professionel interesse i tegneserier
  • At samarbejde både nationalt og internationalt med organisationer og institutioner, der beskæftiger sig med tegneserier og relaterede medier/kunstformer

Fokusområder

Dansk Tegneserieråd er et forum for alle, der beskæftiger sig med eller interesserer sig for tegneserier. Blandt de områder, hvor rådet kan tænkes at virke, er:

Tegneserieskaberne

Hvad kan der gøres for at øge alsidigheden blandt de danske tegneserietegnere og -forfattere? Hvad skal der til for at der kan blive skabt flere enestående danske tegneserier?

Forlagenes rolle

Hvad gør forlagene for at styrke den danske tegneserie? Hvad kan man gøre for at skærpe redaktørstandens kompetencer inden for tegneserier?

Forhandlerne

Hvordan prioriterer og forvalter boghandlere og kiosker tegneserier i forhold til andre udgivelser? Bør tegneserier have en separat placering hos forhandlerne eller betragtes på lige fod med anden litteratur? Hvorfor har danske boghandlere ikke som fx franske, amerikanske og japanske boghandlere et repræsentativt udvalg af aktuelle tegneserieudgivelser?

Medierne

Hvad er de forskellige mediers holdning til tegneseriestof? Hvordan foregår den redaktionelle prioritering af kulturstof og hvordan kan den styrkes til tegneseriernes fordel?

Avis- og bladtegneserier

Hvorfor er der så få danske tegneserier i aviser, ugeblade, magasiner og tidsskrifter? Hvad kan der gøres for at promovere
den danske tegneserie som et reelt alternativ til udenlandske striber på licens eller slet ingen? Hvorfor benyttes tegneseriens enestående udtryksform relativt sjældent i reklamesammenhæng?

Forskning

Hvad er mulighederne for at forske i tegneserier? Eksisterer der den nødvendige kompetence på vores universiteter og på Designskolerne? Hvad er publikationsmulighederne i Danmark?

Bibliotekerne

Hvad er bibliotekernes indkøbspolitik? Hvor stor er kompetencen hos bibliotekarerne? Hvad kan der gøres for at styrke disse?

Kulturstøtten

Pt. er Kunstrådet den eneste offentlige finansieringsmulighed for tegnere. Er denne ordning tilstrækkelig? Hvor bevidst er rådet om tegneseriens egenart? Hvilke alternativer kunne man forestille sig? Ville regulær produktionsstøtte være noget man burde arbejde for?