Nordisk forskningsnetværk kickstartet

Panel undervejs; Magnussen til højre.

De sidste par dage afholdtes der stiftende møde i Nordic Network for Comics Research (NNCORE) på Syddansk universitet i Odense. Det var en løfterig begivenhed, hvor både ældre og yngre akademikere med tegneserier som særlig interesse eller endda speciale lagde fundamentet til de næste to års arbejde for et stærkere nordisk netværk indenfor dette hastigt voksende, men stadig unge akademiske felt.

Arrangør og initiativtager til netværket er Anne Magnussen, lektor på Institut for Historie, Kultur og Samfundsbeskrivelse, Syddansk Universitet og en mangeårig tegneserieforsker. I fællesskab med Nummer9s Rikke Platz Cortsen, Ph.D-studerende på Københavns Universitet, og med input fra en større gruppe nordiske forskere, lykkedes det hende i sommers at opnå en større bevilling fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til at udvikle et nordisk forskernetværk for tegneserier. To medlemmer af Dansk Tegneserieråds bestyrelse, Marianne Eskebæk Larsen og undertegnede deltog endvidere i de forberedende diskussioner og var med på mødet.

Formålet med mødet var at samle de stiftende medlemmer og at planlægge det fælles arbejde de næste to år. En forhåndstilkendegivelse fra en af USAs mest seriøse akademiske forlag med interesse for tegneserieforskning, University Press of Mississippi, gjorde fra starten diskussionen ganske konkret. Planen er nu at netværket skal levere materiale til en akademisk antologi, som UMP håber at udgive indenfor de næste to år, forhåbentlig inden det næste møde i NNCORE på Helsinki Universitet i 2013. Dertil kommer en håndfuld mindre arrangementer, inkl. Ph.D.-seminarer, og sandsynligvis endnu en antologi.

Laurence Grove og Ann Miller

Programmet var alsidigt og gav deltagerne god tid til at diskutere mulighederne i netværket. Udover tematiske gruppediskussioner, der havde til hensigt at etablere de enkeltes interessefællesskaber med henblik på samarbejde, var der en plenumdebat, hvor køreplanen for de næste to år endte med at blive fastlagt.

Dertil kom flere paneldiskussioner med indbudte specialister i bl.a. administration og udvikling af internationale akademiske netværk, samt præsentationer af de fire største nordiske landes tegneserietraditioner. Det hele afsluttedes med et Ph.D.-seminar, hvor fem unge tegneserieforskere præsenterede deres arbejde og modtog kritik og kommentarer fra salen.

En række internationale notabiliteter indenfor den akademiske forskning i tegneserier medvirkede aktivt hele mødet igennem. Det drejede sig først og fremmest om tre af NNCOREs advisory board: Ann Miller (University of Leicester), Bart Beaty (University of Calgary) og Roger Sabin (Central St. Martins), der fyldte godt ud i deres roller som distingverede vejledere. Dertil kom en håndfuld andre specialindbudte forskere, bl.a. Laurence Grove fra University of Glasgow og International Bande Dessinée Society — et lignende forskningsfælleskab med fokus på fransksprogede tegneserier og et glimrende organisatorisk forbillede for NNCORE.

Skriv et svar