Dansk MoCCA-deltagelse formaliseres

Søren Mosdal, Cav Bøgelund og Rikke Bakman i den danske stand på den nys overståede MoCCA 2011

I en årrække har Danmark været repræsenteret på den årlige MoCCA-tegneseriefestival i New York med en officiel delegation, delvis til helt finansieret af Kulturministeriets personudvekslingsmidler og Kunstrådets litteraturstøtte. Projektet har vokset sig større med årene og det er nu blevet besluttet at formalisere arbejdet i stedet for at lade det være op til de skiftende ankermænd, der i løbet af årene har været involveret.

Foreningen Danske Tegneserieskabere har udsendt følgende pressemeddelelse, hvori de beder om ansøgninger fra interesserede deltagere inden 15 juli. (mere…)

Fortsæt med at læseDansk MoCCA-deltagelse formaliseres

Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2011 – referat

Hermed referatet fra Dansk tegneserieråds generalforsamling 22. marts 2011.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Regnskab ved kassereren
3. Budgetforslag ved kassereren
4. Bestyrelsens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –formand
8. Eventuelt

Formand Thomas Thorhauge byder velkommen. (mere…)

Fortsæt med at læseDansk Tegneserieråds generalforsamling 2011 – referat