Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2011 – referat

Hermed referatet fra Dansk tegneserieråds generalforsamling 22. marts 2011.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Regnskab ved kassereren
3. Budgetforslag ved kassereren
4. Bestyrelsens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –formand
8. Eventuelt

Formand Thomas Thorhauge byder velkommen.

Ad 1.
Ordstyrer: Carsten Søndergaard
Referent: Johan F. Krarup

Ad 2. – 3.
Paw fremlægger årsregnskab for 2010 og budget for 2011. Salen godkender regnskab og budget.

Ad 4.
Thorhauge gennemgår de initiativer, DTR gennemførte i 2010:

 • Tegneseriebeats
 • Forskningsdag på Københavns Universitet Amager, KUA: Contemporary Comics m. bl.a. Paul Gravett og Chris Ware. DTR sponsorerede endvidere Gravetts tilstedeværelse på Komiks.dk
 • DTR arrangerede 7 paneldebatter på Komiks.dk
 • ”Grænseoverskridende tegninger”, debataften om tegnet børneporno og Muhammed-tegninger på KUA. Status er nu, at lovforslaget om forbud mod animeret børneporno i DK er opgivet. Til gengæld er forslaget kommet op på EU-lovniveau.
 • DTR har i samarbejde med Danske tegneserieskabere fået gennemført, at biblioteksafgiften for voksentegneserier er blevet ændret, så pointfordelingen pr. voksentegneserieside svarer til pointfordelingen hos børnetegneserier.
 • DTR forsøger at øge det nordiske samarbejde indenfor tegneserier. Thorhauge viser en antologi redigeret af Matthias Wivel, der inkluderer tegneserier af tegnere fra alle nordiske lande.
 • DTRs hjemmeside: Kim Larsen er ny administrator og sitet inkluderer nu et nyhedsfeed fra Nummer9.dk
 • Beretning fra arbejdsgrupperne:
  Thorhauge begynder:

 • Tegneserieuddannelsen. I Viborg forsøger Animationsværkstedet at starte en tegneserieuddannelse. D. 4. april skal bl.a. Cav Bøgelund, Kim Hagen og Thorhauge deltage i en arbejdsgruppe, der skal skabe råmaterialet til præsentation af uddannelsen til enten Kultur- eller Undervisningsministeriet. Kim Hagen mener, at der for øjeblikket er gode indikationer mht. at få planerne gennemført. Kim Hagen uddyber uddannelsens indhold: To elementer er afgørende: for det første skal man i højere grad kunne leve af at lave tegneserier og for det andet skal vi have bedre historier. Thorhauge ser en meget fleksibel uddannelse for sig: Computerspil, illustrationer, manuskriptforfattere. Palle Schmidt: HAR I talt med Serieskolan i Malmö? Thorhauge: Ja, men også med skolen i Angoulême, hvorfra der er indhentet studieordninger. Kim Hagen satser på en international uddannelse med et nordisk præg.
 • Komiks.dk: Festivalen har haft svært ved at løfte arven fra Komiks.dk 2010. Derfor er DTR gået ind i arbejdet med en dansk tegneseriefestival. Formand for Komiks.dk, Mads Bluhm, foreslog et samarbejde med DTR om videførelse af festivalen, hvor vi sammen søger penge til et sekretariat med en lønnet projektmedarbejder. Dette kunne være starten på en institutionalisering af tegneserien i Danmark. Vi har derfor lavet en fundraisinggruppe, der skal lave de indledende ansøgninger. Pga det store arbejde har vi set os nødsaget til først at kunne gennemføre en festival i 2013. Vi planlægger at tilknytte Malmö, så festivalen bliver en begivenhed for hele Øresundsregionen. Vi tager et skridt af gangen og udnytter de muligheder, der kommer.

  Palle Schmidt: Der er jo også en festival i år: Art-Bubble planlægger en festival hvert andet år.

  Dong Trieu: Hvorfor kan der ikke afholdes Komiks.dk i 2012?

  Mads: Det kan ikke lade sig gøre – i så fald skulle festivalen være meget mindre, og det er styregruppen ikke interesseret i.

  Dong Trieu: Mangafestivalen Genki.dk vil gerne vide, hvem der kommer til at stå bag Komiks.dk, for de vil gerne samarbejde.

  Thorhauge: Vi bliver i DTR nødt til at bruge vores kræfter de steder, hvor vi mener at kunne lave nogle afgørende ryk.

 • Palle Schmidt vil gerne rose og anerkende DTRs arbejde. Tak for det!

  Kim Hagen: Hvordan ligger DTR i forhold til Danske Tegneserieskabere. Thorhauge: Vi har et arrangement i næste uge omkring støtte til tegneserieskabere. Her er også Danske tegneserieskaberes medlemmer inviteret. Carsten: Et tidligere forslag fra Serieskaberne indebar en sammenlægning af de to foreninger. Dette afviste DTR, da vi ikke er eller vil være en brancheforening. Thorhauge: Vi samarbejder faktisk om flere ting og har også nogle fælles arrangementer i støbeskeen.

 • Museum: Louise C. Larsen fremlægger arbejdet for at etablere et tegneseriemuseum. Vi har i 2010 arbejdet på to fronter: dels talt med et allerede eksisterende museum og dels talt med et kommunalråd om etableringen af et nyt museum. I det sidste tilfælde var der stor opbakning politisk, mens embedsmændene var rædselsslagne, og vi valgte at lade dialogen glide ud. Det nyeste er, at vi er ved at etablere et samarbejde med Storm P.-Museet, der satser på nye tiltag som museum, aktualiseret af en museumsbetænkning, som vil have inspiration og handling ind på museerne gerne via “eksterne aktører”. Det kunne eksempelvis være Dansk Tegneserieråd.

  Vi arbejder på et samarbejde på tre planer: Samlinger, Undervisning og online-udstillinger med invitation til tegneserieskaberne, om at vise deres værker på hjemmesiden. Vi vil med andre ord i første række vægte synligheden og bruge den synergi, der vil opstå i samarbejdet.

 • Undervisning: Marianne Eskebæk Larsen fremlægger: Gruppen har indsamlet viden og afdækket behov.
  Grundlæggende mangler der undervisningsmateriale. Gruppen har foretaget en mini-spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasielærere og alle efterspørger færdige forløb, gerne tværfaglige. Gruppen arbejder med at lave et overblik over relevant undervisningslitteratur og skriver også løbende på en temaliste, dvs. en række temaer som forskellige tegneserier kan dække.

  TT har udgivet ’Graphic Novel’ til de ældste elever i folkeskolen. TT og Marianne er i dialog med Gyldendal om at udvikle mere materiale (til gymnasieeleverne). Gruppen har været i kontakt med undervisningsportalen Emu.dk (som benyttes af folkeskolelærere og elever) og de vil gerne lægge plads til noget materiale (portalen er gratis).

  Simon Petersen efterlyser udviklingen af hjemmesiden og Marianne svarer at der arbejdes på sagen i forhold til at lægge relevante informationer ud. Marianne fremhæver at vi også bør bruge kontakten til Storm P museet til at undersøge muligheden for at lave noget online materiale, evt. separat eller i forlængelse af en udstilling. Der foreligger et stort oplysningsarbejde og derfor er det tanken at lave kurser for bibliotekarer og undervisere, fx gennem Centre for Undervisningsmidler og Gentofte Bibliotek. Marianne opfordrer folk til at melde sig som oplægsholdere og deltage i arbejdet i gruppen. Marianne afslutter med at sige at der generelt fornemmes lydhørhed over for tegneserier blandt formidlere, forskere (fx området ’visuel kultur), forlæggere og det ’kulturelle segment’, hvilket er opløftende.

  Marianne har haft et debatindlæg i Information

 • Ad 5.
  Der er ikke indkommet forslag.

  Ad 6.
  Fastsættelse af kontingent 2012. DTR foreslår: 200 kr. for private medlemmer og 1000 kr. for institutioner. Det vedtages.

  Ad 7.
  Thomas Thorhauge genopstiller som formand for bestyrelsen. Ingen modkandidater. Thorhauge genvælges.

  På valg i bestyrelsen er Paw Mathiasen, Marianne Eskebæk Larsen, Steffen Rayburn-Maarup og Matthias Wivel. Alle genopstiller og ingen modkandidater stiller op, så alle genvælges.

  Anders Hjort-Jørgensen genopstiller som revisor og genvælges uden modkandidater.

  Ad 8.
  Evt.
  Carsten Søndergaard præsenterer den nye hvidbog for 2010. Bogen er gratis for medlemmer af DTR. På længere sigt vil bogen også inkludere en analysedel. DTR modtager gerne kritik og forslag til forbedringer til næste års hvidbog. Stor hånd til Henning Visti, der har været behjælpelig med udarbejdelse af bogen.

  Carsten siger tak for i aften.

  Billede: Benni Bødker i samtale med Kim Fupz Aakeson, efter generalforsamlingen.

  Skriv et svar