Tegneserieåret 2010 sort på hvidt

I forbindelse med sin generalforsamling igår har Dansk Tegneserieråd udgivet en hvidbog, som kigger på tegneserieåret 2010 i tal. Tegneserier i Danmark. Statusrapport 2010 bringer oversigter over danske tegneserier, oversatte tegneserier, hæfter med tegneserieindhold, tegneserier bragt i danske dagblade, tegneseriestøtte og endelig tegneseriepriser. Det er første gang nogensinde, at en sådan hvidbog produceres, så det […]

Kim Fupz Aakeson til Dansk Tegneserieråds generalforsamling

Dansk Tegneserieråd afholder som allerede nævnt generalforsamling tirsdag den 22. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 København K. I forbindelse hermed interviewes Kim Fupz Aakeson, som i dag mest er kendt som forfatter af børnebøger og filmmanuskripter, men som begyndte sin kreative karriere som tegneserietegner. Samtalen med forfatter, kritiker […]

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Tegneserieråd

Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling. Den afholdes tirsdag den 22. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 København K I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende: 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Regnskab ved kassereren
 […]

Dansk tegneserieråd overtager Komiks.dk

Dansk Tegneserieråd overtager Komiks.dk som led i større institutionaliseringsplan Store nyheder! Efter fire succesfulde omgange med Københavns internationale tegneseriefestival, sigter Komiks.dk-fomand og bestyrelsesmedlem i Dansk Tegneserieråd Mads Bluhm efter en mere bæredygtig og professionaliseret organisationsmodel for Komiks.dk. Målet er en endnu bedre festival, men i første omgang betyder de nye planer, at Komiks.dk 2012 er […]

Revideret biblioteksafgift begunstiger graphic novels

Efter flere års lobbyarbejde, er det nu lykkedes Dansk Tegneserieråd og foreningen Danske tegneserieskabere at få ændret den gældende praksis for afregning af biblioteksafgift til tegneserier publiceret i bogform og henvendt til voksne — såkaldte ‘graphic novels’ — således at de begunstiges med samme høje afgiftsrate som andre tegneserier. I stedet for at være klassificeret […]