Dansk tegneserieråd overtager Komiks.dk


Dansk Tegneserieråd overtager Komiks.dk som led i større institutionaliseringsplan
Store nyheder! Efter fire succesfulde omgange med Københavns internationale tegneseriefestival, sigter Komiks.dk-fomand og bestyrelsesmedlem i Dansk Tegneserieråd Mads Bluhm efter en mere bæredygtig og professionaliseret organisationsmodel for Komiks.dk.

Målet er en endnu bedre festival, men i første omgang betyder de nye planer, at Komiks.dk 2012 er udskudt til 2013.

Planerne er en del af en større mission for Dansk Tegneserieråd, nemlig at oprette en form for tegneserieformidlingssekretariat, med mindst en fuldtidsansat medarbejder, som vil skulle stå i spidsen for en læng række konkrete tiltag.

På sigt vil modellen involvere etableringen af et tegneseriemuseum og samarbejde med den tegneserieuddannelse, der er på vej i The Animation Workshop i Viborg.

Medlemsopbakning vigtig!
Dansk Tegneserieråds vision er grundlæggende baseret på et ønske om at bringe institutionaliseringen af den danske tegneseriekultur op på et niveau, der matcher Sverige og Finland, der i øjeblikket fremviser tegneseriekultur, som både er fremragende organiseret, orienteret mod det globale marked og som nærmest selvsagt befinder sig i en kreativ fase, der strutter af selvtillid og kunstnerisk overskud.

”Det er en enig bestyrelse, der står bag denne plan, og i mine øjne er det ikke bare den indlysende rigtige vej at gå, men absolut også på tide, at den danske tegneseriekultur kommer videre. Det bliver et langt, sejt træk for de involverede bestyrelsesmedlemmer, og derfor håber vi på masser af moralsk støtte fra vores fantastiske medlemmer, som ikke bare opfordres til at forny kontingentet, men tillige at hverve flere medlemmer. Jo flere medlemmer, jo større pondus har Rådet, når det i fremtiden skal ansøge om midler,” siger Thomas Thorhauge, formand for Dansk Tegneserieråd.

I løbet af kort tid vil kontingentindbetalingsoplysninger blive sendt ud til medlemmer via email, men kommende medlemmer kan når som helst tegne medlemskab på tegneserierådets hjemmeside.

Nye vilkår for Komiks.dk
Planen for Komiks.dk 2013 er, at festivalen indtil videre fortsætter med Mads Bluhm som formand, men at festivalorganiseringen falder ind under Dansk Tegneserieråd som en af flere arbejdsgrupper. 2011 bliver først og fremmest præget af koordinering af fundraising.

“Jeg er fuld af optimisme, vi er igennem de 6 år, som festivalen har eksisteret, vokset i både omfang, kvalitet og ikke mindst erfaring fra gang til gang. Vi og er nu nået til et punkt, hvor vi skal prøve at konsolidere festivalen, og jeg mener at en sammensmeltning med Dansk Tegneserieråd og de muligheder, som det afstedkommer, er den helt rigtige vej. Der står mange gode kræfter bag at udføre denne mission, såvel i Komiks.dk som i Dansk Tegneserieråd og hos de mange samarbejdspartnere, som er at finde i de to organisationers netværk. Det er en stor udfordring, men jeg er sikker på, at vi sammen nok skal nå målet, også selvom det kræver mere tid end vanligt.”

Dialog med Kunststyrelsen og Kunstrådet
Rådets formand Thomas Thorhauge mødtes i december med Kunstrådets Litteraturråds formand, Finn Hauberg Mortensen og Kunststyrelsens sekretariatschef, Marianne Kruckow, for uformelt at drøfte tegneseriens status i støttesystemet. Thorhauge gik opløftet fra mødet:

”Det var et glimrende møde, og jeg gik derfra med mange gode råd, og jeg håber at samtidig at mødet baner vej for en form for fast kommunikation mellem Tegneserierådet og Kunststyrelsen/Kunstrådet. Tegneserierådet er naturligvis også interesseret i at være de helt nye bedømmelsesudvalg behjælpelige med informationer om tegneseriekulturens status, både herhjemme og i udlandet, men indtil videre er det nye udvalg ’fredet’, men vi vender tilbage til sagen til efteråret”

Stor skandinavisk tegneserieantologi baner vej for større skandinavisk samarbejde
Tegneserierådets Matthias Wivel har i nogen tid arbejdet med at redigere en stor skandinavisk tegneserieantologi, finansieret af det finske tegneseriecenter. Den proces har medført en dialog med forskellige aktører fra de øvrige nordiske tegneseriekulturer, og Wivel har registreret et gensidigt ønske om at optrappe kommunikationen med henblik på flere fremtidige fællesinitiativer:

“Arbejdet med antologien Kolor Klimax, der indeholder mit bud på det bedste indenfor nordiske tegneserier i dag, har hele tiden haft til hensigt at bringe de respektive landes tegneseriescener tættere sammen. Antologien er planlagt til udgivelse i USA og vil være den første i en åben række af årlige udgivelser med skiftende redaktører. Det har været enormt inspirerende at arbejde sammen med vore kolleger i Finland, Sverige og Norge og vi har drøftet flere løfterige, tværnordiske samarbejdsprojekter.”

Generalforsamling tirsdag den 22. marts
Dansk Tegneserieråd holder generalforsamling tirsdag den 22.marts, klokken 19 på Filmskolen. Officiel indkaldelse udsendes inden længe, men sæt kryds allerede nu.

Skriv et svar