Infomøde om tegneseriestøtte onsdag d. 30 marts

Hvordan søger man støtte til sit tegneserieprojekt? Dansk Tegneserieråd afholder i samarbejde med Kunststyrelsen info-møde om, hvor og hvordan man søger støtte til tegneserieprojekter. Rådet opfordrer kraftigt vordende såvel som erfarne tegneserietegnere og -forfattere til at kigge forbi Kunststyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, onsdag d. 30 marts kl. 15.30-17.00, hvor centerchef Marianne Kruckow vil fortælle […]

Dansk tegneserieråd overtager Komiks.dk

Dansk Tegneserieråd overtager Komiks.dk som led i større institutionaliseringsplan Store nyheder! Efter fire succesfulde omgange med Københavns internationale tegneseriefestival, sigter Komiks.dk-fomand og bestyrelsesmedlem i Dansk Tegneserieråd Mads Bluhm efter en mere bæredygtig og professionaliseret organisationsmodel for Komiks.dk. Målet er en endnu bedre festival, men i første omgang betyder de nye planer, at Komiks.dk 2012 er […]

Støtte til tegneserier i Kunstrådets efterårsuddeling 2010 — Opdateret!

Statens Kunstråds Litteraturudvalg har netop offentliggjort efterårets støttebevillinger, både puljen med “De generelle midler”, som tegneserier hører under, og den indtil for nylig afviklingstruede “Biblioteksafgiftspulje”, som kun uddeles én gang om året (i modsætning til de generelle midler, der uddeles to gange). Tre tegneserieprojekter – Rasmus Bregnhøis And oplever, Niels Rolands Verdens undergang og Kasper […]

Kun to tegneserieprojekter modtager støtte fra Statens Kunstråd

Listen med modtagere af støtte fra Kunstrådets “generelle midler” er nu offentliggjort, og den afslører, at kun to tegneserierelaterede projekter modtager støtte i denne omgang. Det drejer sig om Henrik Rehr, der har modtaget kr. 100.000 til tegneserien Trigger, og Ole Comoll, der har modtaget kr. 50.000 til tegneserien Aften på Jorden. Kunstrådet offentliggør ikke […]