Indkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010

Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling. Den afholdes mandag den 29. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 Kbh K. [se på kort] [tilmeld dig via Facebook] I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende: 1. Valg af dirigent og referent
 […]

Dansk Tegneserieråds nyhedsbrev, April 2009

1. Dansk Tegneserieråd stiftet Dansk Tegneserieråd blev stiftet ved en velbesøgt stiftende generalforsamling 26. marts 2009. Bestyrelsen vil gerne takke for den store forhåndsinteresse for rådet og det overvældende fremmøde til generalforsamlingen. 64 mennesker meldte sig ind på stedet, og efterfølgende er det via hjemmesiden https://www.dansktegneserieraad.dk blevet muligt for andre at melde sig ind. Kontingentet […]