Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2011 – referat

Hermed referatet fra Dansk tegneserieråds generalforsamling 22. marts 2011.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Regnskab ved kassereren
3. Budgetforslag ved kassereren
4. Bestyrelsens beretning
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og –formand
8. Eventuelt

Formand Thomas Thorhauge byder velkommen. (mere…)

Fortsæt med at læseDansk Tegneserieråds generalforsamling 2011 – referat