Dansk Tegneserieråd er oprettet

Mødesalen i den gule villa på Frederiksberg var fyldt til bristepunktet i går aftes, da en
forsamling af branchefolk og interesserede konstituerede Dansk Tegneserieråd og valgte
rådets første bestyrelse.
Dansk Tegneserieråd ønsker at højne opmærksomheden på denne kunstart og at fungere som bindeled mellem kunstnere, boghandlere, biblioteker, statslige og private organisationer, og andre, som har en interesse i tegneserier. Allerede i ugerne op til Rådets oprettelse strømmede det ind med henvendelser fra personer og organisationer om mulige samarbejder.
Særligt i disse år, hvor tegneserien oplever en veritabel guldalder, er der behov for et organ, som taler denne kunstforms sag. Den opgave ønsker Dansk Tegneserieråd at løfte.
Dansk Tegneserieråds første bestyrelse består af Thomas Thorhauge (formand), Allan Haverholm, Marianne Eskebæk Larsen, Paw Mathiasen, Steffen P. Maarup, Carsten Søndergaard, Matthias Wivel, Mads Bluhm (suppleant), Ulf Reese Næsborg (suppleant), foruden Anders Hjort Jørgensen (revisor) og Rikke Platz Cortsen (revisorsuppleant).

Dansk Tegneserieråd vil arbejde for:
• At højne både den almene og den specialiserede viden om tegneserier, og således styrke
både formidling af og forskning i tegneserier
• At bidrage konstruktivt til skabelsen af, vilkårene for og alsidigheden af danske tegneserier
og danske tegneserieudgivelser, samt tilgængeligheden af udenlandske tegneserier i Danmark gennem bl.a. publikationer og udstillinger
• At skabe kontakt mellem og fungere som fælles forum for alle med privat såvel som professionel interesse i tegneserier
• At samarbejde både nationalt og internationalt med organisationer og institutioner, der
beskæftiger sig med tegneserier og relaterede medier/kunstformer
Vi ønsker bl.a. at fokusere på fraværet af en egentlig tegneserieskaberuddannelse og det
forhold, at landets eneste tegneseriemuseum er henvist til 20 m2 en måned om året. Vi ønsker at diskutere, hvorfor danske boghandlere ikke som fx franske, amerikanske og japanske boghandlere har et repræsentativt udvalg af aktuelle tegneserieudgivelser. Og vi ønsker at undersøge, om de forskellige mediers holdning til tegneseriestof er præget af antikverede forestillinger.

Yderligere information:
www.dansktegneserieraad.dk
Thomas Thorhauge. tlf 5073 7297

Den nyvalgte bestyrelse:
BESTYRELSESFORMAND Thomas Thorhauge, f. 1973, bachelor i Film- og medievidenskab, Københavns Universitet, medstifter af tegneserietidsskriftet Rackham (2000-2005), forfatter/redaktør af bøgerne Forandringstegn (Politisk Revy 2004) og Blæk (Politikens forlag 2006). Arbejder som illustrator, forfatter og foredragsholder, ophavsmand til tegneserierne Det der går forud (Fahrenheit 2000), Jørgen Leth (Aben Maler 2008) og Kom hjem (Rosinante 2009). Medstifter og medlem af tegnestuen Over Floden.

BESTYRELSESMEDLEM Allan Haverholm, f. 1976, tegneserieskaber, -underviser og -skribent. Grafiker for Forlaget Faraos Cigarer. Mangeårig bidragsyder til tegneserietidsskriftet STRIP! og Free Comics. Medlem af svenske C’est Bon Kultur og Tegnestuen Gimle. Debut-tegneserien Sortmund (Brun Blomst, 2006) var et bud på en roman i tegneserieform; nu arbejdes der på et rockalbum.

BESTYRELSESMEDLEM Marianne Eskebæk Larsen, f. 1973, cand.mag. i Moderne Kultur og Kulturformidling. Underviser i dansk ved Københavns Pædagogseminarium (heriblandt tegneserier). Har lavet indslag om tegneserier til radioprogrammet Kulturnyt, anmeldt tegneserier i Strip! og var initiativtager til og skribent på en tegneseriesektion under Børnehjælpsdagens internetportal for børn og unge. Skriver om børnelitteratur i tidsskriftet Standart.

BESTYRELSESMEDLEM Paw Matthiasen, f. 1966, indehaver af forlaget Fahrenheit, chefredaktør på tegneserietidsskriftet STRIP!, redaktør på PIB Copenhagen samt ekstern redaktør og oversætter for andre forlag.

BESTYRELSESMEDLEM Steffen P. Maarup, f. 1974, forlagsdirektør på Aben Maler, oversætter og freelanceredaktør/-grafiker for bla. Carlsen, G. Floy Studio, Cobolt og Rosinante.

BESTYRELSESMEDLEM Carsten Søndergaard, f. 1955, forlagsredaktør, har redigeret og tilrettelagt omkring 2000 tegneserieudgivelser og en række bøger og tidsskrifter om tegneserier siden 1971 for blandt andre Carlsen, Cobolt, Gyldendal og Interpresse. Medarrangør af diverse fremstød for tegneserier i Danmark og udlandet, blandt andre tegneseriefestivalerne i København 1973-78.

BESTYRELSESMEDLEM Matthias Wivel, f. 1975, Ph. D-studerende i kunsthistorie, University of Cambridge, medstifter af tegneserietidsskriftet Rackham (2000-2005), forfatter/redaktør af bøgerne Forandringstegn (politisk revy, 2004) og BLÆK (Politikens forlag 2006), skribent for amerikanske The Comics Journal og norske Morgenbladet, blogger om tegneserier og andet på www.metabunker.dk

BESTYRELSESMEDLEM (SUPPLEANT) Mads Bluhm, f. 1976, børne- og ungdomsbibliotekar ved Allerød Bibliotek. Formand for Københavns internationale tegneseriefestival Komiks.dk, medstifter af Taleboblen – en interessegruppe for bibliotekarer med hang til tegneserier, skriver om tegneserier på tegneseriesiden.dk og www.bibliotek.alleroed.dk

BESTYRELSESMEDLEM (SUPPLEANT) Ulf Reese Næsborg, f. 1971, bibliotekar DB, pt. Brandingkonsulent for Odense Kommune. Redaktør og skribent for tegneseriesiden.dk

REVISOR Anders Hjort Jørgensen, tegneseriehistoriker, leder af Tegneseriemuseet, forfatter til flere bøger om tegneserier.

REVISOR (SUPPLEANT) Rikke Platz Cortsen, f. 1979, mag.art i litteraturvidenskab. Underviser på FOF i moderne litteratur (heriblandt tegneserier), medlem af redaktionen på tegneserietidsskriftet STRIP!, forsker i og skriver om tegneserier.

Dansk Tegneserieråd
Blandt de områder, hvor rådet kan tænkes at virke, er:
Tegneserieskaberne.
Hvad kan der gøres for at øge alsidigheden blandt de danske
tegneserietegnere og -forfattere? Hvad skal der til, for at der kan blive skabt flere enestående
danske tegneserier?
Forlagenes rolle.
Hvad gør forlagene for at styrke den danske tegneserie? Hvad kan man
gøre for at skærpe redaktørstandens kompetencer?
Forhandlerne.
Hvordan prioriterer og forvalter boghandlere og kiosker tegneserier i
forhold til andre udgivelser? Bør tegneserier have en separat placering hos forhandlerne
eller betragtes på lige fod med anden litteratur? Hvorfor har danske boghandlere ikke som
fx franske, amerikanske og japanske boghandlere et repræsentativt udvalg af aktuelle
tegneserieudgivelser?
Medierne.
Hvad er de forskellige mediers holdning til tegneseriestof? Hvordan foregår den
redaktionelle prioritering af kulturstof, og hvordan kan den styrkes til tegneseriernes fordel?
Avis- og bladtegneserier.
Hvorfor er der så få danske tegneserier i aviser, ugeblade,
magasiner og tidsskrifter? Hvad kan der gøres for at promovere den danske tegneserie som
et reelt alternativ til udenlandske striber på licens eller slet ingen? Hvorfor benyttes tegneseriens enestående udtryksform relativt sjældent i reklamesammenhæng?
Forskning.
Hvad er mulighederne for at forske i tegneserier? Eksisterer der den nødvendige kompetence på vores universiteter og på Designskolerne? Hvad er publikationsmulighederne i Danmark?
Grundskole og gymnasier.
Finder undervisning i tegneserier sted i tilstrækkeligt omfang?
Findes der relevante undervisningsmaterialer, og hvordan kan lærere og undervisere inspireres til at inddrage tegneserier i undervisningen?
Tegneserieskole.
Hvorfor har Danmark ikke en selvstændig tegneserieskole? Er der brug for en? Og hvad kan der gøres for at etablere en? Hvilke andre uddannelsesmuligheder er der for vordende danske tegneseriekunstnere, og hvad gør de etablerede institutioner for mediet?
Bibliotekerne.
Hvad er bibliotekernes indkøbspolitik? Hvor stor er kompetencen hos
bibliotekarerne? Hvad kan der gøres for at styrke disse?
Kulturstøtten.
Kunstrådet den eneste offentlige finansieringsmulighed for tegneserieskabere. Er denne ordning tilstrækkelig? Hvor bevidst er rådet om tegneseriens egenart? Hvilke alternativer kunne man forestille sig? Ville regulær produktionsstøtte være noget, man burde arbejde for?
Tegneseriemuseet og andre samlinger.
Det danske Tegneseriemuseum lever en hensygnende tilværelse på nåde fra Kalundborg Kommune. Hvad kan der gøres for at etablere en stærkere, mere permanent platform og for at styrke samlingen og dens
katalogisering? Hvad gør andre offentlige samlinger som fx Statens Museum for Kunst eller Det Kongelige bibliotek for tegneserien? Hvad er er der af udstillinger?

Skriv et svar