Danske spiljournalister stifter Dansk Spilråd

Vist nok inspireret af Dansk Tegneserieråd har en række danske spiljournalister nu stiftet Dansk Spilråd.

Her er deres pressemeddelelse:

Formidlingen af computerspil i Danmark skal nuanceres. Det mener en række danske spiljournalister, der derfor nu går sammen i et uvildigt ekspertråd. Målet er at agere matchmaker, tænketank og nationalt vidensnetværk, der kan nuancere holdningen til spil og spilkultur.

Computer- og konsolspil er kommet for at blive, og mediet cementerer år for år sin centrale rolle som både underholdning, kommunikationsmiddel og læringsværktøj i samfundet.

Hvad der derimod mangler er oftest en vidende, seriøs og nuanceret holdning til mediet, når det formidles igennem medierne. Der er ofte stadig fokus på fascinationen, skadevirkninger eller forargelsen frem for at bedømme spilmediet og dets udtryksform på lige fod med andre kulturbårne medieformer. Her er et af hovedproblemerne oftest at forstå, fortolke og formidle spillenes unikke interaktive form.

“Vores vision for Dansk Spilråd er en uafhængig og uvildig instans, der på et nøgternt, analytisk og velinformeret grundlag kan udtale sig kvalificeret om spil – særligt for at slå myter ihjel og nuancere holdningen til spilmediet,” siger formanden for Dansk Spilråd, Thomas Vigild, der til dagligt er spilredaktør på Dagbladet Politiken.

“Vi vil ikke fremstå som spillenes ukritiske forkæmpere, men derimod som en upartisk og seriøs rådgivende organisation, der også kan matchmake og hjælpe både sine medlemmer samt f.eks. bibliotekarer, journalister og konsulenter ved at udtale sig om spiltendenser og spilkultur.”

Medlemmernes kendskab til og netværk inden for spilbranchen gør også, at Dansk Spilråd kan koble f.eks. journalister eller konsulenter til de mest vidende kilder eller bedste cases. Medlemmerne tæller i øjeblikket 27 spileksperter fra så forskellige medier som bl.a. Danmarks Radio, Daily Rush, >pcplayer, GameReactor, Boomtown, Politiken og Berlingske Tidende.

Se www.danskspilraad.dk for at få yderligere oplysninger om bl.a. bestyrelsen og vedtægter.

Dansk Spilråd er en uvildig forening, der arbejder for at fremme forståelsen af spil i Danmark. Medlemmerne er spiljournalister eller spilformidlere på tværs af medier og brancher.

Målene for Dansk Spilråd er:
•At styrke og højne den almene og den specialiserede viden om computer- og konsolspil.
•At styrke og nuancere formidlingen af computerspil i Danmark.
•At samarbejde både nationalt og internationalt med organisationer, foreninger og andre institutioner, der beskæftiger sig med spil og spilkultur.
•At påvirke den almene opfattelse af spil, så holdningen til spilkultur og spilstof bliver nuanceret og befriet for antikverede og fordomsfulde forestillinger.
•At skabe et dansk netværk af spiljournalister og spilformidlere, som kan diskutere spilbranchen og videreudvikle deres kompetencer og faglige viden via foredrag, undervisning og workshops.

Dansk Tegneserieråd ønsker Dansk Spilråd velkommen i vækstlaget!

Skriv et svar