Dansk Tegneserieråd: Et forkert forlig

Dansk Tegneserieråd erfarer, at dagbladet Politiken har indgået forlig med Profeten Muhammeds efterkommere. Politiken undskylder som følge af forliget at have krænket muslimske følelser, men ikke at have publiceret tegningen.

Dansk Tegneserieråd tager afstand fra Politikens beslutning, som vi finder er skadelig for ytringsfriheden. Politikens publicering af Kurt Westergaards Muhammedtegning var i fuld overensstemmelse med dansk lov, dansk presseetik og dansk avistradition, og dermed er der intet at undskylde. Følelsen af krænkelse som følge af artikler eller tegninger, er et på godt og ondt et grundvilkår i samfund med ytringsfrihed.

Forliget hindrer dermed for Politikens vedkommende en eventuel retssag, som den krænkede part sandsynligvis ville have tabt, såfremt sagen ville være blevet prøvet ved en europæisk domstol, som man fx så det i Frankrig i forbindelse med satirebladet Charlie Hebdos publicering af de danske Muhammedtegninger.

Politikens chefredaktør, Tøger Seidenfaden, siger i et interview til eget blad, at forliget måske kan: “være med til at mindske nogle af de spændinger, som har vist sig at være meget sejlivede og er blevet ved med at dukke op.” Det er muligt, at Politiken vitterlig får skruet konflikten om ytringsfriheden ned på et lavere blus nu og her, men desværre giver man samtidig ytringsfrihedens modstandere grund til optimisme for fremtiden. Det lover ikke godt.

Dansk Tegneserieråd håber, at de øvrige danske aviser vil modstå fristelsen til at indgå forlig i denne sag. Ytringsfriheden er på spil.

Skriv et svar