Omstruktureringer hos Egmont leder til afskedigelse af mangeårig redaktør

Michael G. Nielsen, der i efterhånden mange år har fungeret som redaktør på Egmont Serieforlaget, både på blad- og albumudgivelser og senest det kuldsejlede fransk-belgisk orienterede Tempo og det fortsat levende og mangeårige humorblad Basserne, er blevet afskediget pr. 1 november.

Nielsen bekræfter selv sin afgang på Bassernes hjemmeside og oplyser, at han fortsætter i tegneseriebranchen som medstifter af det nye forlag Zoom, efter sigende bl.a. i samarbejde med Mads Stoumann og Per Sanderhage, der begge ligeledes har mange års erfaring i branchen som forfatteren, redaktører og forlæggere.

Nummer9 har været i kontakt med Nielsen, der bekræftede opsigelsen og tilføjede “Der er ingen dramatik”. På spørgsmål om konsekvenserne for fremtidig redaktion af forlagets bladugivelser og andre aktiviteter svarer Egmont Serieforlagets chefredaktør Katja Haargaard:

“Ingen af vores blade vil blive redigeret fra andre lande – det er et let rygte at mane i jorden!

Vi benytter os allerede af freelanceredaktører på nogle blade, og der kan blive tale om, at det vil ske med yderligere blade. Det må vi se i løbet af de næste par måneder.

Afskeden med Michael har ikke noget med TSFs strategi for bladene at gøre – strategien er uændret. Årsagen er ganske enkelt ændringer i interne processer og øget nordisk samarbejde.”

Det forlyder endvidere, at de omtalte ændringer i forlagets interne processer også har konsekvenser i Finland, Sverige og Norge, hvor en række medarbejdere ligeledes er blevet afskediget.

Egmont opkøbte i 2007 Bonnier-koncernens forlagsdivision og blev derved bl.a. det ubestridt største tegneserieforlag i Norden. I Danmark betød det konkret, at forlaget Carlsen blev lagt ind under Egmont. Dette resulterede i en monopolsag ved EU-kommissionen, der resulterede i at Carlsen blev pålagt at fragive det meste af sin tegneserieproduktion, hvilket resulterede i dannelsen af forlaget Cobolt.

Siden da er der løbende blevet skåret ned på udgivelserne både hos Carlsen, der stort set ikke længere udgiver tegneserier, og Egmont, hos hvem selv de førhen så successrige Disney-udgivelser skranter. Nummer9 følger udviklingen.

Efterårets udgivelsesprogram fra Egmont Serieforlaget kan ses her. Denne artikel er skrevet i samarbejde med Nummer9s chefredaktør Erik Barkman. Foto af Michael G. Nielsen hentet fra Basserne.dk

Skriv et svar