You are currently viewing Generalforsamling i Dansk Tegneserieråd

Generalforsamling i Dansk Tegneserieråd


Dansk Tegneserieråd afholder sin årlige generalforsamling i morgen tirsdag den 19. marts klokken 19.00

Sted
Kong Georgs kontor
Kong Georgsvej 12, 2. sal
2000 Frederiksberg

Dagsorden:

Årsberetning ved formand Thomas Thorhauge, suppleret af andre
— Om Dansk Tegneserieråds formål
— Uddannelse
— Pingprisen og den kulturministerielle pris
— Museum
— Copenhagen Comics og planer for sekretariat
— Arrangementer
— Hvidbog
— Tegneserieforskning
— Kommunikation

Regnskab
ved kasserer Paw Mathiasen

Indkomne forslag
Vi opfordrer vores medlemmer til at deltage aktivt. Forslag skal sendes til info@dansktegneserieraad senest fredag den 28. Marts.

Fastsættelse af kontingent
v. kasserer Paw Mathiasen

Både dansk tegneserie og Dansk Tegneserieråd har haft et vildt år. Hvad skal der ske herfra? Det håber vi, at du vil være med til at bestemme.

Forslag til vedtægtsændring
Fremsat af Steffen Rayburn-Maarup
Ordlyden i vedtægternes §3.3 er i øjeblikket:

Bestyrelsen vælger næstformand og kasserer af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer (inkl. formanden) er til stede.

Bestyrelsen ønsker at ændre teksten til:

Bestyrelsen vælger næstformand af sin midte og kan eventuelt konstituere sig med et forretningsudvalg og andre arbejdsgrupper, hvis beføjelser aftales af bestyrelsen. Kassereren vælges blandt rådets medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 6 medlemmer (inkl. formanden) er til stede.

Forslaget skyldes, at den nuværende kasserer Paw Mathiasen træder ud af bestyrelsen, men har tilbudt at fortsætte som kasserer.

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af revisor

Spørgsmål fra salen

Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at melde sig ind eller forny sit medlemskab i Dansk Tegneserieråd og dermed bl.a. opnå stemmeret.
Vi opfordrer på det kraftigste til at tegne et medlemskab – vi er en lille forening, og hvert medlemskab gør en stor forskel.

Skriv endelig til os på info@dansktegneserieraad.dk hvis du har tilføjelser til dagsordenen, kommentarer eller forslag.

Vi glæder os til at se jer!

Dansk Tegneserieråd

Skriv et svar