You are currently viewing The Animation Workshop 25 år!
Figurdesign af Adrian Dexter

The Animation Workshop 25 år!

Figurdesign af Adrian Dexter
Figurdesign af Adrian Dexter

Af Thomas Thorhauge, formand

1. oktober fylder Viborgs kronjuvel, The Animation Workshop, 25 år. Stedet, der startede som et spøjst aktiveringstilbud til egnens mere krøllede bistandsklienter, har i perioden udviklet sig til et international anerkendt powerhouse inden for animation, computergrafik og – siden 1. august – tegneserier. Skolens udvikling er en fantastisk rejse, som skønt mange triumfer stadig rummer et enormt potentiale, både kreativt og – fat det nu! – for bruttonationalproduktet. Men mere om det senere.

Til Dansk Tegneserieråds stiftende generalforsamling for fire år siden var ønsket om en uddannelse blandt de store ønsker. Kort efter indledtes kontakt til The Animation Workshop (TAW), som i forvejen havde tumlet med ideen, og en dialog startede. I tegneserierådet lærte vi, at det ikke er nemt at starte en officiel, akkrediteret uddannelse i Danmark: Vejen var lang og fuld af knaster. I dag, knap en måned efter 20 entusiastiske studerendes entré, virker det, som om processen gik vildt stærkt.

Og hvad er det så for en uddannelse, Danmark, verden og TAW har fået i sidstnævntes jubilæumsår? Det får vi først svaret på om mange år, når flere hold er kørt igennem møllen, sluset ud i virkeligheden, forhåbentlig med store bedrifter til følge.

Indtil da kan man nøjes med at se på uddannelsens elementer, faciliteter og ambitioner. Helt kort kan man konstatere, at uddannelsen vægter håndværk højt. Der er masser af tegneundervisning, manuskriptskrivning og andre moduler, som i forskellig grad knytter sig til formel kunnen.

Samtidig er der lagt vægt på idéskabelse, ”world building”, hvor hensigten selvsagt er at sætte turbo og system på kreativiteten, og endelig – sammen med den legendariske gæstelærerordning, TAWs’ signaturkoncept – entreprenørskab: evnen til at skabe sig en levevej efter endt uddannelse. Et helt centralt aspekt i opbygningen og godkendelsen af uddannelsen – for man får kun lov til at oprette en uddannelse i Danmark, hvis man kan sandsynliggøre jobskabelse – som TAW på overbevisende vis har demonstreret evne til tidligere: Ikke mange troede dengang på skolens hæderkronede animationsuddannelse, men i dag står det klart, at etableringen af animationsuddannelsen har været en motor for etableringen af animationsbranchen, som siden er vokset betragteligt.

I Tegneserierådet tror og håber vi på, at noget lignende vil ske med professionsbacheloren i grafisk fortælling, som uddannelsen formelt hedder. Vi er naturligvis overbeviste om, at verden har brug for stærke ideer, forførende fortalt, i uforglemmelige og tankevækkende billeder – og at der i hænderne på tilstrækkeligt dygtige individer oven i købet kan tjenes en skilling på anstrengelserne, til glæde for alle.

Mod de næste 25 år – tillykke!

Midt i arbejdet: første kuld studerende på professionsbachelor i Graphic Storytelling.
Midt i arbejdet: første kuld studerende på professionsbachelor i Graphic Storytelling.

Skriv et svar