You are currently viewing Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Tegneserieråd
Af Philip Ytournel, fra Politiken

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Tegneserieråd

Af Philip Ytournel, fra Politiken
Af Philip Ytournel, fra Politiken

Årets generalforsamling finder sted onsdag den 18. marts 2015 kl. 19.00 i Literaturhaus, Møllegade 7, 2200 København N.

Parkeringsforholdene i området er ikke imponerende. Men baren vil være åben hele aftenen, så tag bus 5A, 3A, 350S eller 18. Eller gå 1400 meter fra Nørreport Station. Dørene åbnes kl. 18.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslår Carsten Søndergaard som dirigent og Pernille Arvedsen som referent.

2. Bestyrelsens beretning
Fremlægges på generalforsamlingen.

3. Regnskab ved kassereren
Fremlægges på generalforsamlingen.

4. Budgetforslag ved kassereren
Fremlægges på generalforsamlingen.

5. Indkomne forslag
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være rådet i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen og udsendes til medlemmerne senest 1 uge inden generalforsamlingen. Det betyder ––> Forslag indsendes pr. e-mail til info@dansktegneserieraad.dk senest 25. februar 2015.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2016, 200 kr. for private medlemmer og 1000 kr. for institutioner.

7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
På valg til bestyrelsen er: Marianne Eskebæk Larsen, Matthias Wivel, Pernille Arvedsen, Steffen Rayburn-Maarup. Alle bortset fra Matthias Wivel genopstiller.
Bestyrelsen indstiller Erik Barkman som kandidat til bestyrelsen.
Erik Barkman (f. 1978) er cand.mag. i Medievidenskab og Æstetik og Kultur fra Aarhus Universitet. Projektkoordinator på The Animation Workshop. Har skrevet om tegneserier for magasiner og webmedier siden 1998 og fungerede 2010-2014 som chefredaktør på tegneseriemagasinet Nummer9.dk.
Stine Spedsbjerg, Ida Dybdal, Mads Bluhm, Thomas Thorhauge og Carsten Søndergaard er ikke på valg i år.
På valg som revisor er Anders Hjorth-Jørgensen, der genopstiller. Rikke Cortsen er ikke på valg i år.

8. Eventuelt

Generalforsamlingens afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/virksomhed, har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme. Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

ytournel_1280x720
Efter generalforsamlingen afholdes et specialarrangement med Philip Ytournel. Ytournel forklarer i billeder og ord, hvordan han konstruerer sine krøllede, udtryksfulde tegninger og tegneserier i dagbladet Politiken. Vi kommer tæt på processen og ser, hvordan en vittighed skæres til.

Kontingent
Du skal have betalt kontingent for 2015 for at deltage i generalforsamlingen. Betalingen skal derfor senest finde sted senest 18. marts 2015.

Kontingentet er 200 kr. for private og 1000 kr. for virksomheder og institutioner.

Du har to muligheder for at betale kontingentet:

 • 1) Bankoverførsel
  Indsæt beløbet på
  reg. nr. 2107
  kontonr. 6882732957
  HUSK at anføre dit navn, så kassereren kan se, hvem du er!
 • 2) Betal kontant i forbindelse med generalforsamlingen 18. marts 2015.
  Der modtages kun kontanter, ikke Dankort. Nye medlemmer kan melde sig ind ved at betale kontingent i indgangen.

NB: Hvis du har meldt dig ind mellem 1. oktober og 31. december 2014, dækker kontingentet hele 20

Om Dansk Tegneserieråds betalingsmuligheder:
Vi har længe arbejdet på at etablere en ordning, så man kan tilmelde betalingen til betalingsservice. Trods meget ihærdige anstrengelser er det desværre endnu ikke lykkedes. Der arbejdes fortsat på en bedre fremtid hvad det angår.

Hvis du ikke længere ønsker at være medlem
Man er ikke automatisk udmeldt af Dansk Tegneserieråd, bare fordi man ikke betaler kontingentet. Vi vil derfor rykke dig for betalingen, hvis den ikke er sket senest 18. marts 2015. Men vi vil hellere bruge vores tid på noget andet. Hvis du ikke længere ønsker at være medlem, bedes du derfor sende en mail til info@dansktegneserieraad.dk og melde dig ud. Og selvfølgelig meget gerne fortælle, hvorfor du gør det.

Heldigvis er der flere og flere, der melder sig ind. Dansk Tegneserieråd har nu næsten 100 medlemmer, flere end nogensinde.

Hvidbog
Dansk Tegneserieråds »hvidbog« – Tegneserier i Danmark: Status-rapport 2014 – uddeles frisk fra tryk på generalforsamlingen. Har du ikke mulighed for at være til stede på generalforsamlingen, fremsendes hvidbogen efterfølgende med posten.

Fra generalforsamlingen i 2013
Fra generalforsamlingen i 2013

Skriv et svar