Tegneseriebeats: fotoreportage

[Billede fjernet på anmodning af kunstneren.]

Vor mand Mads Bluhm var på pletten i Ideal Bar i går aftes, da Dansk Tegneserieråd og musikhuset Vega i samarbejde præsenterede første udgave af Tegneseriebeats. Rikke Villadsen, Philip Ytournel og Christoffer Zieler tegnede mens DJ M. Dejean styrede stålhjulene og Cav Bøgelund mikrofonen. Flot fremmøde, god musik og sprudlende tegnekunst! (mere…)

Fortsæt med at læseTegneseriebeats: fotoreportage

Indkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010

Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling.

Den afholdes mandag den 29. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 Kbh K.
[se på kort] [tilmeld dig via Facebook]

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning


3. Regnskab ved kassereren


4. Budgetforslag ved kassereren


5. Indkomne forslag


Dansk Tegneserieråds bestyrelse foreslår at ændre §4 – REPRÆSENTANTSKABET fra følgende formulering:
”Bestyrelsen kan efter mandat fra generalforsamlingen opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”
til:
”Bestyrelsen kan opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år


7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant

Fire bestyrelsesmedlemmers valgperiode slutter: Allan Haverholm, Ulf Reese Næsborg, Mads Bluhm og Carsten Søndergaard. Mads Bluhm og Carsten Søndergaard genopstiller. Johan F. Krarup og Louise C. Larsen stiller op til bestyrelsen. Alle medlemmer af Tegneserierådet kan opstille til valg til bestyrelsen.

8. Eventuelt
Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at melde sig ind eller forny sit medlemsskab i Dansk Tegneserieråd (kr. 200 for enkeltpersoner/kr. 1.000 for virksomheder og institutioner), og dermed bl.a. have stemmeret.

Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/ virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme. 
Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

Nyhedsbrev marts 2010
I det år der er gået siden Dansk Tegneserieråds stiftelse i marts 2009, har det været bredt engageret i græsrodsarbejde i dansk tegneseriekultur. Hermed følger en kort statusrapport for hvert af Rådets fokusområder: (mere…)

Fortsæt med at læseIndkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010

Tegneseriebeats i Vega


Dansk Tegneserieråd præsenterer i samarbejde med Vega for første gang i Danmark Tegneseriebeats — en tegneseriemusikevent med Philip Ytournel (Politiken), Christoffer Zieler (Weekendavisen) og Rikke Villadsen samt DJ M. Dejean

Onsdag den 31. marts 2010 kl. 20.00-23.00 på Ideal Bar, Vesterbro.

Se hvad der sker, når tegnerne lader sig inspirere af DJ M. Dejean og vice versa. Mens musikken spiller projiceres tegninger op på væggen. Alt er helt og aldeles live. Intet er aftalt på forhånd. Næsten…. (mere…)

Fortsæt med at læseTegneseriebeats i Vega