You are currently viewing Generalforsamling 2018 – nu med fribytegner

Generalforsamling 2018 – nu med fribytegner

Dansk Tegneserieråds generalforsamling 2018 afholdes torsdag den 5. april – Københavns fribytegner Khalid Albaih interviewes af Dennis Jacob Rosenfeld. 

Khalid Albaih er den første til at reagere, når noget sker. Det kan lade sig gøre, fordi han altid er opsøgende. Hvis du erklærer, at verden går under i morgen, vil han indgående spørge dig, hvorfra du ved det, og hvor han kan læse mere om det. Af oprigtig nysgerrighed. Hans viden og åbenhed sammen med et klart grafisk udtryk, der står lysende på selv den mindste skærm, har gjort ham til den unge generations tegner og overhovedet et af de centrale tegnernavne i verden i dag.

Se også Dansk Journalistforbunds interview med Albaih.

Til Dansk Tegneserieråds generalforsamling kan du opleve et interview med Albaih, ligesom den nyeste Hvidbog bliver uddelt til alle medlemmer. Derudover bliver det en generalforsamling med en række markante af- og tilgange – tidligere Copenhagen Comics-rorgænger Mads Bluhm og tidligere Dansk Tegneserieråds-formand Thomas Thorhauge takker af, mens tegneserietegnerne Karoline Stjernfelt og Line Høj Høstrup samt bibliotekar og pladeselskabsejer Morten Langkilde stiller op.

Dagsordenen fra ende til anden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Budgetforslag ved kassereren
5. Indkomne forslag (send til info@dansktegneserieraad.dk senest 22. marts 2018)
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
7. Valg af a) formand, b) bestyrelsesmedlemmer, c) revisor og revisorsuppleant
Marianne Eskebæk Larsen er som rådets formand på valg i år. Marianne genopstiller for en ny toårig periode som formand. Nuværende bestyrelsesmedlemmer Ida Dybdahl og Carsten Søndergaard er på valg og genopstiller for en ny toårig periode som bestyrelsesmedlemmer. Nuværende bestyrelsesmedlemmer Mads Bluhm og Thomas Thorhauge genopstiller ikke. Sine Laura Iversen er i årets løb udtrådt af bestyrelsen.
Bestyrelsen indstiller Line Høj Høstrup (f. 1988) som kandidat til bestyrelsen. Line er freelancetegneserieskaber og underviser, uddannet graphic storyteller fra VIA University College i Viborg og en af initiativtagerne til den århusianske tegneserieforening Kontur. Bestyrelsen indstiller også Morten Langkilde (f. 1969) som kandidat til bestyrelsen. Morten er bibliotekar og ansat ved Roskilde Bibliotekerne med ansvar for tegneserier og graphic novels. Sideløbende musiker, producer og pladeselskabsejer. Endelig indstiller bestyrelsen Karoline Stjernfelt (f. 1993) som kandidat til bestyrelsen. Karoline er tegneserieskaber, uddannet på Serieskolan i Malmø. Modtager af Statens Kunstfonds litteraturlegat 2016, Pingprisen 2016 for bedste danske debut og Claus Deleuran-prisen 2016 for bedste danske debut.
Pernille Arvedsen, Erik Barkman og Ida Marie Havsager Andersen er som bestyrelsesmedlemmer ikke på valg i år. På valg som revisorsuppleant er Rikke Cortsen, der genopstiller. Anders Hjorth-Jørgensen er som revisor ikke på valg i år.
8. Eventuelt

For at deltage i generalforsamlingen skal man have betalt kontingent for 2018. Arrangementet løber af stablen 5. april kl. 19 i kulturcaféen Verdenshjørnet, Lygten 1 (ved Nørrebro Station).

Skriv et svar