Skitser fra Contemporary Comics


I fredags afholdtes den internationale konference Contemporary Comics på Københavns Universitet, arrangeret af Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og Dansk Tegneserieråd.

12 internationale akademikere holdt oplæg om en længere række emner på den velbesøgte konference og canadiske Jacques Samson forelæste i sin hovedtale om Chris Wares arbejde. Ware selv dukkede også op og diskuterede sit arbejde med den britiske tegneserieekspert Paul Gravett.

Tegneren Erik Petri var på pletten hele dagen og han havde medbragt sin skitseblok. Her er nogle uddrag. (mere…)

Fortsæt med at læseSkitser fra Contemporary Comics

Ron Regé, Jr. gæster Tegneseriebeats og taler på KU


Den amerikanske tegner Ron Regé, Jr. gæster i næste uge Danmark og deltager i hele to arrangementer i Dansk Tegneserieråds regi.

Tirsdag d. 27 vil han være at finde i samtale med Christoffer Zieler og præsentere et billedshow om sit arbejde på Københavns Universitet, i Institut for Kunst- og Kulturvidenskabs bar (lokale 21.0.17), kl. 16.30. Der vil være billige drikkevarer til salg. Facebook.

Torsdag d. 29 deltager han i anden udgave af den tilbagevendende event, Tegneseriebeats (se billeder fra første omgang her). Facebook.

Her er pressemeddelelsen: (mere…)

Fortsæt med at læseRon Regé, Jr. gæster Tegneseriebeats og taler på KU

Indkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010

Bestyrelsen i Dansk Tegneserieråd indkalder i henhold til vedtægternes § 8 til ordinær generalforsamling.

Den afholdes mandag den 29. marts kl. 19.00-22.00 i Filmskolens store sal, Theodor Christensens Plads 1, 1437 Kbh K.
[se på kort] [tilmeld dig via Facebook]

I overensstemmelse med vedtægterne § 8 er dagsordenen følgende:

1. Valg af dirigent og referent


2. Bestyrelsens beretning


3. Regnskab ved kassereren


4. Budgetforslag ved kassereren


5. Indkomne forslag


Dansk Tegneserieråds bestyrelse foreslår at ændre §4 – REPRÆSENTANTSKABET fra følgende formulering:
”Bestyrelsen kan efter mandat fra generalforsamlingen opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”
til:
”Bestyrelsen kan opfordre særlige kapaciteter uden for Rådets rækker til for en nærmere aftalt, kortere eller længere periode at indtræde i et kontaktudvalg på mindst 3 og højst 9 personer. Kontaktudvalget har ingen særskilte beføjelser i Rådets arbejde, men kan efter aftale bistå bestyrelsen i dens arbejde, blandt andet i kontakten til andre organer og institutioner.”

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år


7. Valg af a) bestyrelsesmedlemmer, b) revisor og revisorsuppleant

Fire bestyrelsesmedlemmers valgperiode slutter: Allan Haverholm, Ulf Reese Næsborg, Mads Bluhm og Carsten Søndergaard. Mads Bluhm og Carsten Søndergaard genopstiller. Johan F. Krarup og Louise C. Larsen stiller op til bestyrelsen. Alle medlemmer af Tegneserierådet kan opstille til valg til bestyrelsen.

8. Eventuelt
Der vil på generalforsamlingen være mulighed for at melde sig ind eller forny sit medlemsskab i Dansk Tegneserieråd (kr. 200 for enkeltpersoner/kr. 1.000 for virksomheder og institutioner), og dermed bl.a. have stemmeret.

Repræsentanter for foreninger, institutioner og virksomheder, der deltager i generalforsamlingen med fuldmagt fra deres forening/institution/ virksomhed har 3 stemmer. Enkeltmedlemmer, som har betalt årets kontingent, har 1 stemme. 
Det er ikke muligt at medbringe flere end 4 fuldmagter pr. person.

Nyhedsbrev marts 2010
I det år der er gået siden Dansk Tegneserieråds stiftelse i marts 2009, har det været bredt engageret i græsrodsarbejde i dansk tegneseriekultur. Hermed følger en kort statusrapport for hvert af Rådets fokusområder: (mere…)

Fortsæt med at læseIndkaldelse til generalforsamling & nyhedsbrev for marts 2010