Dansk Tegneserieråd på OCX 2012


Den kommende weekend afholdes tegneseriefestivalen OCX for femte gang i Oslo. Det sker i denne omgang med officiel deltagelse af Dansk Tegneserieråd i skikkelse af bestyrelsesmedlem Matthias Wivel.

Wivel deltager på festivalen bl.a. i et daglangt seminar om nødvendigheden af et nationalt kompetencecenter for tegneserier, der afholdes på Oslos tegneseriebibliotek fredag d. 7. Her vil han og andre udenlandske repræsentanter — Fredrik Strömberg fra Sverige og Paul Gravett fra England — dele deres erfaringer med græsrodarbejde i tegneseriens tegn, mens en række norske bibliotekarer og kulturarbejdere vil debatere situationen i Norge pt.

Dansk Tegneserieråd håber i den forbindelse at høste ny viden om arbejdet for fremme af tegneserien her i Norden, samt selvfølgelig styrke samarbejdet med vore norske kolleger.

Wivel deltager samtidig bl.a. i et andet dagsseminar om den moderne tegneseries æstetik arrangeret af OCX i samarbejde med vores norske kolleger i interessegruppens Grafills tegneseriefaggruppe. Wivel vil ligeledes præsentere den internationalt publicerede nordiske tegneserieantologi Kolor Klimax — Nordic Comics Now i selskab af to af bidragyderne, norske Bendik Kaltenborn og finske Amanda Vähämäki.

Skriv et svar