Dansk Tegneserieråds nyhedsbrev Oktober 2009

1. Medlemsstatus

Dansk Tegneserieråd har pr. 1. oktober 2009 i alt 73 medlemmer.

2. Hvervning af nye medlemmer

Bestyrelsen iværksætter i den kommende tid hvervekampagner med henblik på at hverve nye medlemmer, både private medlemmer og virksomheder og institutioner.

En trykt folder om Dansk Tegneserieråd er under udarbejdelse og tænkes anvendt i forbindelse med rådets arrangementer, Bogmessen i Forum og i bredere distribution via biblioteker og andre institutioner.

Rådet vil rette direkte henvendelse til virksomheder, offentlige institutioner og faglige foreninger for at hverve dem som medlemmer.

Årskontingentet er for privatpersoner 200 kr. og for virksomheder og institutioner 1000 kr.

Derudover opfordrer bestyrelsen nuværende medlemmer til at hverve nye medlemmer. Desto flere medlemmer, desto større gennemslagskraft for rådets virke. Ved indmeldelse efter 1. oktober gælder årskontingentet til og med hele næste kalenderår. Man melder sig ind ved at sende en e-mail til rådets kasserer:

paw.mathiasen@dansktegneserieraad.dk (mere…)

Fortsæt med at læseDansk Tegneserieråds nyhedsbrev Oktober 2009

Dansk Tegneserieråds nyhedsbrev, April 2009

1. Dansk Tegneserieråd stiftet

Dansk Tegneserieråd blev stiftet ved en velbesøgt stiftende generalforsamling 26. marts 2009.

Bestyrelsen vil gerne takke for den store forhåndsinteresse for rådet og det overvældende fremmøde til generalforsamlingen. 64 mennesker meldte sig ind på stedet, og efterfølgende er det via hjemmesiden http://www.dansktegneserieraad.dk blevet muligt for andre at melde sig ind.

Kontingentet for kalenderåret 2009 er fastsat til 200 kr. for enkeltmedlemmer og 1000 kr. for virksomheder og organisationer. Medlemmerne opfordres til at animere så mange som muligt til at støtte rådets virke ved at melde sig ind. (mere…)

Fortsæt med at læseDansk Tegneserieråds nyhedsbrev, April 2009